Co jsou peltierky?

"Peltierky" je souhrnný slangový název pro autochladničky pracující na principu Peltierova jevu. Tyto autochladničky k chlazení využívají Peltiérův (termoelektrický) článek. Skupinu produktů pracujících na tomto principu lze tedy nazvat i "termoelektrické autochladničky". Jak název napovídá, Peltiérův jev objevil roku 1834 francouzský fyzik Jean Charles Athanase Peltier. Peltierův jev je reverzní jev k Seebeckovu jevu.

Jak Peltierův článek funguje?

Pokud necháme procházet stejnosměrný elektrický proud obvodem tvořeným dvěma rozdílnými do serie zapojenými vodiči, jedna z jejich jejich styčných ploch se bude zahřívat a druhá ochlazovat. Nejčastěji používanými materiály jsou Bismut a Tellur ve formě destiček. Tyto se na sebe nalisují a jednoduchý Peltierův článek je na světě. Výroba článku pro průmyslové využití a termoelektrické autochladničky je mírně komplikovanější.

A co pan Seebeck?

V roce 1821 německý fyzik Thomas Johann Seebeck náhodně objevil jev, při kterém v obvodu ze dvou různých vodičů nebo polovodičů vznikne elektrické napětí, pokud má každý z nich jinou teplotu. Tento jev byl podle svého vynálezce nazván Seebeckův. Znám je také jako termoelektrický nebo Peltier-Seebeckův jev.

Výhody Peltierova článku:

- malé rozměry
- okamžitý náběh do provozního stavu
- snadná regulace výkonu
- tichý provoz (při nízkém požadovaném výkonu)
- dlouhá životnost (omezená životností ventilátoru)
- zařízení s Peltierovým článkem mohou chladit i ohřívat

Nevýhody Peltierova článku:

- přehřívání (teplou stranu je třeba aktivně chladit)
- hlučnost při vyšším požadovaném výkonu (nutno použít ventilátor)
- vyšší elektrická spotřeba v porovnání s kompresorovým chlazením
- v případě požadavku vyššího výkonu prudce roste jeho cena
- nízký chladící výkon v porovnání s kompresorovým chlazením
- nízká účinnost